Информация за фондацията

Печат
Написано от Administrator
Събота, 10 Януари 2015 23:50
„ФОНДАЦИЯ НАДЕЖДА” е учредена на 17.10.2003 год. от лица, които преди нейното учредяване имат над десет годишен опит в областта на международните осиновявания. Веднага след учредяването си фондацията получава Разрешение № 11 от 23.12.2003 год. на Министъра на правосъдието на Република България за посредничество при международно осиновяване и започва да извършва дейност като акредитирана организация. На 28.06.2006 год. фондацията получава ново Разрешение № 61 за посредничество при международно осиновяване и продължава дейността си. На 15.03.2010 год. с Разрешение № 104 Министърът на правосъдието на Република България потвърждава акредитацията на „ФОНДАЦИЯ НАДЕЖДА”  за посредничество при международно осиновяване. На 30.04.2015 год. с Разрешение № 137 Министърът на правосъдието на Република България потвърждава акредитацията на „ФОНДАЦИЯ НАДЕЖДА”  за посредничество при международно осиновяване. На 21.04.2020 год. с Разрешение № 175 Министърът на правосъдието на Република България потвърждава акредитацията на „ФОНДАЦИЯ НАДЕЖДА”  за посредничество при международно осиновяване, което е валидно и до настоящия момент.

„ФОНДАЦИЯ НАДЕЖДА” осъществява посредничество при международни осиновявания за следните държави:

• ИТАЛИЯ
• ФРАНЦИЯ

ФОНДАЦИЯ НАДЕЖДА” е в договорни отношения със следната италианска акредитирана организация:
• „ИЛ МАНТЕЛЛО”, Ассочиационе ди Волонтариато Пер ла фамилиа е ла Адоционе, със седалище и адрес в Акуамела ди Баронисси (СА), ул. „Сан Доменико” № 1, тел. 0039 / 89953638, притежаваща разрешение № 74/2002 от 17/07/2002, представлявана от Президента Джерардина Пачиелло.
Последна промяна ( Четвъртък, 09 Юли 2020 15:41 )